Setkání před Betlémem

IMGP0082
Scénář, režie: Vítězslav Marčík
Scéna a loutky: Jan Růžička
Hudba: lidové koledy
Hrají: Jitka Weinerová, Roman Jack Urban a Vítězslav Marčík

Tento kus má v repertoáru divadla pevné místo a do jeho programu se vrací (ač s mnohými změnami jak v dějové linii, tak i v hereckém obsazení) pravidelně, rok co rok, v době adventní již dvacet let (otázka pro hlavy bystré a hravé: které zimy vyrazil ansámbl, na poměry mého otce do té doby nezvykle početný, na cesty ušlapané poprvé? Správně, stalo se tak léta Páně 2 000). 

Základ scény tvoří kopie historicky i umělecky hodnotného dřevěného betléma z kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích, kterou táta nechal, s laskavým svolením biskupství českobudějovického a za neméně laskavé finanční podpory biskupství plzeňského, vyhotovit u mistra Jana Růžičky.

Za lidmi dobré vůle nese se radostná zvěst o narození Spasitele  ve dvou verzích:

1) Zkrácená - vypráví pouze lidový příběh o narození Ježíše (pro představení pouliční). 

2) Kompletní  (pro divadelní a kulturní sály).

Představení je určeno pro žáky I. stupně ZŠ, ale hrajeme také pro MŠ, pro žáky II. stupně ZŠ, nebo pro rodiny s dětmi či jako večerní představení.

Kateřina Hořínková

Setkání před Betlémem