Poděkování všem účastníkům Velikonočního hrkání 2014

Velikonoční hrkání 2014

Zkouším dovolat se, ale nikdo to nebere. Je čas poděkovat všem, kdo s námi hrkali –
zpívali – jedli – pili – opravovali - sháněli – vysvětlovali - byli v obrovském hluku a
pak v tichu a mysleli na něco, do čeho druhým nic není, a prožívali  Velikonoce.
Píši Vám, a to mi trochu vadí, neboť bych chtěl raději osobně říci všem: “Díky, díky, dík! ”
A také bych chtěl slyšet Vaši odpověď a chtěl bych si Vás zapamatovat, protože mám strach, že až Vás někdy uvidím, ani Vás nepoznám. Klidně se připomeňte, nedělám to naschvál, ale moje hlava mívá problém zapamatovat si tváře. A já nechci, abyste díky mým problémům měli problémy i Vy, že jsem Vás nepoznal.

Naše poděkování si zaslouží:


Město České Budějovice : za to, že nás podpořilo částkou 20 000 Kč, ale hlavně, nepotkal jsem
na radnici nikoho, kdo by byl na mě nepříjemný. Moc nám pomohla paní Sedláková Iva. Díky.

Městská policiie : díky. Nebylo to pro ně vždy příjemné. Ne všem se naše hrkání líbí. Omlouvám se za pátek a změnu času. Nevím, kde se stala chyba.

Paní Šporclová : kontrolorka z kulturní komise, která nás  hned na začátku upozornila, že jsme už 10 minut měli hrát, a mně připadala nepříjemně úřednická a  málem jsem se s ní pohádal, ale v průběhu dvouhodinové kontroly jsem zjistil, jak je skvělá.

David  Šmíd : náš koordinátor, organizace hrkačů (tabulky a kontakty). Díky, Davide.

Mára + Edita : shánění lidí na hrkání, tesařů z Malont a všeho, co bylo potřeba. Práce všeho druhu smiley

Pavel + Mariánka : výroba 52 trakařů

Matěj Kolář :  toho jediného znám jménen z “Tram tram” jihlavsko – pražského  seskupení  muzikantů, kteří hráli na ulici židovské písně a já se, kluci, omlouvám, že Vás neznám jmény.

Jack a Hakůnamatata : bubeníci z Jindřichova Hradce. Bubnují s námi od prvního roku. Díky Jacku i vy ostatní nejmenovaní, velcí, malí, muži i ženy. Dlužíme Vám Poslední večeři a povídání si...musíte nás pozvat k Vám!

Pěvecký sextet Aúúúna : z Dobré Vody a  úžasný Aramejský Otčenáš

David  Veis U Beránka  i celé společenství okolo: za pohostinství, vřelost, touhu začít žít jinak. Díky, že jsme Vás mohli poznat.

Tesaři : Robert Malý (už po telefonu jsem měl pocit, že tě znám) -  Golgota
              Pavel, kamarád Roberta -  Golgota na  nám. Přemysla  Otakara II.
              Martin Šnajdr -  Golgota na  nám. Přemysla  Otakara II.
              tři tesaři z Malont - kříž u Černé věže
              Mára a táta Edity - jejich první kříž stál na  Piaristickém nám.
              David Veis -  vyzkoušel si to a udělal úžasný kříž
Všem patří velký dík....

Kovář František : oprava a broušení seker

Honza Kopecký :  tesař, který nakonec nemohl přijet, ale moc chtěl. Díky.

Dušan Věncek: Pila Hosín, dřevo na kříže zajistil a pak si zlomil nohu. V loni tesal kříž na Piarisťáku se dvěma bezdomovci. Díky, Dušane !!!!

Pan Krejčí : výroba patek na kříže a taky opravy a dodělání trakařů. Skromný chlap. Nenadělá moc řečí (na rozdíl ode mne), popřemýšlí a pak přinese řešení. Moc rád s ním spolupracuju.

Školské sestry : modlitba, polévka, odvaha. Děkuji  Vám, sestřičky moje.

Toníček Novotný : provokující Golgota z našich hříchů. Někoho dokonce urážela. A to je dobře. Moc jsme se neviděli a mluvili jsme spolu jen krátce…ještě se ozvu, díky.

The Plastic Peaple of the Universe: hudba z Pašijí. Díky Láďovi Heriánovi povoleno !!!! Děkujeme.

Kája Dřínek: materiálně technické zabezpečení…tak se to píše, ale ve skutečnosti spousta práce a času na zvuku a zařízení Golgoty… nevím, jak poděkovat. Pozdravuj Elišku i jí patří díky.

Fotografové: Jan Voběrek, Dalibor Paleček a spousta jiných, co natáčeli (Arnošt Doskočil) a fotili.

Kamenná Žába: díky za zázemí pro bubeníky.

Fara Hosín - sýpka:  ubytovaní bubeníci

Petra Frojdová: dala mi kontakt na Davida Veise a tesaře, a tak mi moc pomohla, protože jsem už měl strach, že tesaři nebudou.

P. Pepa Prokeš a P. Jožo Gumenický: za Getsemany a hrkání

Děkan P. Zdeněk Mareš: za shovívavost

Pan kostelník Jiří Míchal: hrkání, trpělivost a všestranná podpora

Všichni, co se za nás nestyděli a pomáhali nám modlitbou

Vítek Podroužek s rodinou a kapelou Cantus firmus: za  modlitbu v křížové chodbě při večerní adoraci  “ Getsemany “ a taky za hrkání....díky

Skauti : dík, kluci

Synovec František : za knihu Filosofie vína od  jednoho Maďara - Béla Hamvas se jmenuje a  také za to, že mi řekl, proč odletěly zvony do Říma!

Neznámý :  který nás v  Hradební polil vodou a já si vzpomněl na dětství.... také nás občas polili a ne jen vodou.

Rodina  Trendová : za to, že  když jsme už v pátek večer nemohli, tak nám nadšeně pomohli uklízet kříže a kamení, odřezky, či spíše odseky, a stojany, aby to ráno bylo čisté a jako by ani Velký pátek nebyl.

Ženy – pekařky: napekly buchty, mazance a koláče

Paní Veselá : která mi telefonovala, když jsem jel v mlze a já ji “vytíp.” Když se vyjasnilo, tak jsem ji zavolal a vysvětloval, proč to vše děláme.


A HLAVNĚ VŠEM, KTEŘÍ HRKALI  A TAKÉ TĚM, NA KTERÉ JSEM OPRAVDU NERAD ZAPOMNĚL A ZASLOUŽILI BY SI BÝT TAKÉ JMENOVANÍ.

A také jedna prosba: kdo by měl zájem o  kříž do zahrady, či  před dům. A nebo někde u cesty by mohl stát a nebo jen tak, v poli či na louce, a nebo, a to by bylo krásné, na nějakém vršku -  ozvěte se, prosím. Jsou vytesány s láskou a nerad bych je měl všechny na zahradě. Tedy rád bych je měl všechny na zahradě, ale ta by se časem stala zahradou křížů, což by mohlo být sice zajímavé, ale lepší bude, když budou sloužit jinde.

Dostali jsme dotaci 20 000 Kč a proto v nejbližší době sem dodáme vyúčtování.
Pořádek dělá přátele smiley

Tak tedy mnohokrát děkujeme, Víťa

Velikonoční hrkání