Co připravujeme

ŠKOLA BLÁZNŮ

ŠKOLA  BLÁZNŮ plakát-page-001

ŠKOLA BLÁZNŮ

Divadelně-duchovní rekolekce,

6. 8. - 11. 8. 2017 u nás v Drahotěšicích, jižní Čechy

Školník-školitel, který nikdy neškolil-neučil: Vítězslav Marčík st.
Duchovní dozorce, zapalovač-hasič v jedné osobě: otec Tomas van Zavrel


Vědomé rozhodnutí stát se "bláznem”
při zachování zdravého rozumu.

Hledá se jedinec, který
hraje divadlo (profesně či "jen tak z lásky")
nebo hraje ve filharmonii , symfonickém
či jiném orchestru (profesně či jen tak z lásky)
anebo tančí – profesně nebo jen tak, protože jinak nemůže
.

Anebo včelař nebo učitel anebo ajťák ,sedící u počítače,
nebo dělník ve fabrice na 2 a více směn anebo pokladní v supermarketu
nebo prodavačka párků, kafe či francouzských palačinek.
Anebo vystudovaný profesor nebo jen vystudovaný bez titulu či nedostudovaný.
Nebo důchodce, který titul nikdy neměl anebo mu na něm už nezáleží
a kterému občas probleskne hlavou: “Proč to dělám?” nebo: “Co to dělám?”
anebo:"Řekni lidem, že BŮH je miluje takové, jací jsou.
A  nezáleží na tom, jestli ví čí jsou.”
Anebo mu NĚCO říká: "Co kdybys šel na ulici a zpíval tam žalmy?"
Anebo: "Proč se nenaučíš kousek EVANGELIA nazpaměť?
Anebo PROROKY? Třeba se to bude jednou hodit?"
Nebo naopak, on říká: "Bože, co mám dělat?"
Anebo: "Bože, já za Tebou půjdu, ale dej mi znamení!”

NO TAK TADY MÁŠ TO ZNAMENÍ! A KOUKEJ NAPSAT!

Záměr
ŠKOLY BLÁZNŮ

tedy spíš semináře, rekolekcí, setkání:

Společné hledání odvahy
PROVOKOVAT. NE  PROROKOVAT!!!
to je jiný dar a úplně jiný seminář
INSPIROVAT
k otázkám nejen nevěřícího neznaBoha,
ale i nás, rádoby věřící, "zbabělce".


JAK? JAKKOLIV!
divadlem, poezií, tancem,
hudbou - jakoukoliv ( i ruchy a ticho),
tvořením objektů či obrazů.


Místo budoucí
PROVOKACE – INSPIRACE

jakákoliv ulice, náměstí, park, divadlo,
kulturní dům, orlovna či sokolovny
a vůbec, sály a sálky,  kde nás pozvou.


PRVNÍ  SETKÁNÍ

Budeme pracovat s knihou
PROTI SVÉ VŮLI
příběh Jonáše, syna Amitajova,
od polského autora Romana BRANDSTAETTER
Vydáno nakladatelstvím CESTA

20 "PROVOKATÉRŮ-INSPIRÁTORŮ–BLÁZNŮ"
se snaží najít 20 možností zpracování této tenké knihy.
Možná že těch možností najdeme jen 10 a možná že jen 5
a možná že najdeme jen 1 jedinou, ale společnou
CESTU DO NINIVE.
Mohlo by se zdát, že ta jediná společná cesta je cíl a že je to to nejlepší.
Ale opak je pravdou, neboť cílem je najít těch cest k cíli co nejvíce.
A všichni, nebo alespoň většina, by měli dojít do ulic
NINIVE
a tam s odvahou křičet nebo zpívat a hrát anebo tančit.
Anebo tam jen tak, s odvahou, stát a nic neříkat.
Ale jak stát s odvahou ve městě, kde se toho tolik děje,
aby o tom všichni věděli?


TO JE CESTA DVACETI
"PROVOKATÉRŮ-INSPIRÁTORŮ–BLÁZNŮ"


I na cestě do Ninive nějaká pravidla musí být

Podmínky přijetí
Zaslání motivačního dopisu na adresu
Vítězslav Marčík, Drahotěšice 15, 373 41 Hluboká nad Vltavou
anebo na info@vitamarcik.cz

Termín dodání dopisu
Do 1.5. 2017

Obsah motivačního dopisu
Znáte jen Vy, protože nám posíláte kus sebe.
Popište sám sebe a svou cestu do NINIVE.
Vytvořte minutový inspirativní záznam
(představte se nám kreativně prostřednictvím
audio či video záznamu, textem, fotorafií
či jakéhokoliv jiného, Vám blízkého, média)
Ukončení konkursu:
Do 1. 6. 2017 čekejte na naši odpověď.

V PŘÍPADĚ, ŽE VYBRÁNI NEBUDETE,
se na nás nezlobte a vydejte se, co nejrychleji, svou vlastní cestou!
HLAVNĚ NETRUCHLETE
Nevzdávejte to a dívejte se dobře kolem sebe.
Je docela možné, že do NINIVE dorazíte dříve než my.
Kdybychom tam nebyli, tak na nás pár dnů počkejte anebo napište.
A pak sami, protože některé věci musíme udělat sami,
začněte jako "blázni" křičet, zpívat, tančit
jak chcete, jak umíte anebo jak musíte
"JONÁŠOVA SLOVA JAHVOVA"


V PŘÍPADĚ PŘIJETÍ
VÁM ZAŠLEME
ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU,

kterou vyplníte a obratem pošlete zpět.


KNIHU "PROTI SVÉ VŮLI"
- si pečlivě pročtete
- pasáž či pasáže, které Vás osloví, si zaškrkněte
- a naučte nazpaměť
- také přemýšlejte o způsobu zpracování
VAŠÍ CESTY DO NINIVE!"

6. srpna nepojedete do NINIVE,
ale do DRAHOTĚŠIC,

kde se mezi 16. a 18. hodinou
sejdeme, ubytujeme, seznámíme, najíme, pomodlíme
a po večerce ve 23.00 hodin co nejrychleji usneme,
neboť další dny budou náročné.
11. srpna ráno, po bohoslužbě,
se rozjedeme s úkoly,

které budeme muset za 2 měsíce splnit, a to

do 17. listopadu,
kdy se znovu setkáme.

DALŠÍ SETKÁNÍ:
víkend v lednu 2018
víkend v únoru 2018

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA OHNĚM – Duchem svatým
o Velikonocích 2018
festival “Proměny"
či jindy a jinde…


I cesta do Ninive nějakou korunu stojí

Společná jízda se nedá vyčíslit
Insolventnost nesmí být překážkou k účasti
Spoléháme na vzájemnou solidaritu
Počítejte s jednoduchým ubytováním a společným vařením
Doporoučený příspěvek je 2 000 Kč, ale solventním se meze nekladou,
ba naopak ;-)

Školu bláznů zaštiťuje
spolek Most–České Budějovice a
pastorační středisko při Biskupství českobudějovickém